banner
logo

Cám ơn quý học viên đã tham gia kì thi trực tuyến

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Khóa 2) [Bài kết thúc học phần 2]

Thời gian: từ 11:00 05-02-2024 đến 17:30 27-02-2024